Legal history of marijuana

THE Cebupedia columnist Atty. Paul Clarence Oaminal former Undersecretary and Dangerous Drugs Board Vice Chair during the time of PGMA, e-mailed the following which I am sharing in this space. “History of the passage of the Dangerous Drugs Act of 1972 (Marijuana as an illegal drug) is the law that repealed the provisions covered under Title V of the Revised Penal Code, entitled Opium and Other Prohibited Drugs.

Read more

Humanap ka ng pangit

Ang column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!

Read more