Kris, strengthens her online and social media platforms


NAKABALIK na sa Pilipinas si Kris Aquino mula sa kanyang Singapore trip. Big success para sa kanya ang trip niyang ito dahil nagawa niyang makipag-meeting sa Asia Pacific regional executives ng YouTube, Google, Facebook at Instagram para sa kanyang layunin na palakasin at palawakin pa ang kanyang online at social media platforms.

Read more